👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه در 24 صفحه ورد قابل ویرایش 

سخن نخست

انسان زنده و پویا و تلاشگر با تكیه بر اندیشه هایش هویت می یابد و شناخته می شود نگرشی با تكیه بر كنش ها و واكنش ها و راه و رسم های انسان برتر . الگو، اسوه بی تردید راهگشا و راهنماست . و دوسوی یك مرز همراه درمقابل با یكدیگر صف آرائی كرده اند .

سمت و سوی حق و جبهه باطل ، پرچم ایمان و بیرق كفر، و بدون تقابل این دو كه زندگی شاید تحمل و روزمرگی باشد و خورد و پوش و چه و چها .

سرنوشت شیعه دردوران تلخ و شیرین تاریخ پرماجرایش عبرت آمیز پند آموز است ازتشكیل نخستین هسته مقاومت درمقابل بدعت گذارها ، پوست خز پوشها ، رانت خواران و …

تا امروز كه نگرش دنیای غارتگر درمقابل شیعه جر تحریف حقایق و برخورد حذفی فیزیكی نیست . تشیع همواره برپای ایستاده است .

و دشمنان این مكتب پس از یأس از مبارزه منطقی و رویاروی و اصولی بسیار كوشیده اند با تحریف اصول تشیع و پیرایه بستن به آن تا مرز خرافه و گزافه از تلالو انوار درخشان ارزشهای آن بكاهند .

اما دراوج آوازه گری دشمنان شیعه ، مكتب تشیع همواره توانسته است جایگاه تاریخی خود را حفظ كند . جستار حاضر كنكاشی به تعجیل و تلمیح است و مشتی است نمونه خروار كه بیشتر از زبان دشمنان شیعه آورده شده امید كه بینان اندیشه سترگ باخواندن این صفحات استحكامی بیشتر یابد .

شیعه

بعداز رحلت پیامبر اكرم ، درباره جانشینی حضرت درمیان مسلمانان اختلاف شدیدی پدید آمد و همین نظرات مختلف سبب بوجود آمدن فرق مختلفی نیز شد . ازسوی دیگر لزوم صدور قوانین جدید برای مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی سبب شد كه دانشمندان اسلامی با توجه و بهره گیری ازقرآن و سنت رسول اكرم و احادیث و اعمال جانشینان رسول خدا ، علم جدیدی به نام فقه را به وجود آورند ، كه دراین علم به اعمال و رفتار روزمره انسان درجامعه اسلامی پرداخته شده و قوانینی صادر می شود .

ازقرن دوم و سوم هجری و مخصوص دردوره عباسیان و زمان مأمون  خلفه عباسی جدلها و بحثهای مذهبی فرق مختلف شدت گرفت . عیسوی و یهودی و زرتشتی و سایر ادیان به آزادی هریك دلایلی را جهت اثبات حقانیت خویش عرضه می كردند و با مدعیان سایر ادیان به مباحث و مجادله می نشستند . دراین میان دانشمندان اسلامی جهت دفاع از اسلام ، علمی به نام علم كلام را پدید آورند. علم كلام درباره حقانیت دین اسلام و اصول دین بحث می نمود و وظیفه پاسداری از دین را برعهده داشت .

فرقه شیعه نیز عقاید و نظرات خاصی درباره علم فقه و كلام دارد . می دانیم كه شیعیان كسانی هستند كه تنها حضرت علی (ع) را به جانشینی حضرت رسول اكرم سزاوار می دانند و حضرت علی (ع) را امام اول خویش می شمارند . ازنخستین شیعیان می توان مقداد بن ای سود ، سلمان فارسی ، ابوذر غفاری و عماربن یاسر را نام ببریم . اماگروندگان به حضرت علی درقرون بعدی به چندین فرقه مختلف تقسیم شدند كه مشهورترین آنها عبارتند از امامیه ، اسماعیلیه و علویه . درزیر به توضیح هریك خواهیم پرداخت ولیكن لازم به ذكر است كه همگی فرق زیر با نام شیع نامیده می شوند .

غلاة یا غالیه : این گروه كسانی بودند كه درحق حضرت علی و فرزندانیش غلو می كردند و اعمال ما فوق تصور بشر و الوهیت الهی بدیشان قایل می شدند و به این سبب ایشان را با جمع كلمه غلو كنندگان یا غلیه نامیده اند . این دسته درواقع شیعه محسوب نمی شوند ، اما مورخان و ملل و نحل معمولاً ایشان را جزو فرق شیعه می آورند .

امامیه : ایشان حضرت علی (ع) راامام می دانند و بیعت كنندگان با ابوبكر و خلافت ابوبكر و عمررا گمراه می دانند . مخالفین و دشمنان شیعه چون این فرقه خلافت ابوبكر و عمر را در كرده اند به ایشان نام رافضه داده اند . امامیه نام عمومی شیعه وشیعیان دوازده امامی نیز می باشد .

مطرح می كند .

مسئولیت شیعه بودن

شیعه بودن ، مسئولیتی ایجاد می كند ، اخص از انسان بودن و متفكر بودن و مسلمان بودن كه خاك شیعه ، مسئولیت خیز است . اما شیعه علوی ، نه شیعه صفوی كه عامل سلب مسئولیت و نفی همه امر و نهی هایی است كه به انسان و مسلمان خطاب شده است . تشیع صفوی ، مذهب راه حل یابی است برای گریز از مسئولیتها مذهب تجلید و تذهیب و تجلیل قرآن : نه تحقیق و تفسیر قرآن . تقدیس قرآن امانه برای بازكردن و خواندن قرآن .توسل یكسره به كتاب دعا ، برای بستن قرآن ، چرا كه گشودن قرآن سخت است و مسئولیت آور ، كتابی كه چنان حساب و كتاب دقیقی دارد كه می گوید : نتیجه یك ذره كار نیك را می بینی ، وكیفر ذره ای كار بد را می چشی (فمن یعمل مثقال ذره خیرایره و من یعمل مثقال ذره شرایره )قیامت ، روزی است كه دستاورد خویش را می نگری (یوم ینظر المرءما قدمت یداه ) . همین !

وانفاق ، ازدست گذاشتن همه چیز است ، انفاق جان ، مال ، زندگی ، زن و فرزند است . چه ، درراه عقیده در راه مردم این ها همه فتنه اند . باید دنیا را پلید بشماری و شب وروزت را وقف كنی . آن هم نه درگوشه تنبلی و بی مسئولیتی زهد و ریاضت و عبادت و اعتكاف … بلكه درمتن جهاد و اجتهاد و مردم و عقیده و عمل . اینهمه مسئولیت ؟ اینهمه سنگینی ؟ خیلی سخت می گیرد .

اما شیعه صوفی نگران نیست ، زیرا برایش راه حلهای ساده ای دارد : كتاب دعا را می گشاید ، نوشته است كه فلان چهار كلمه را اگر درپله چهارم صفا و مروه بایستی و بخوانی ، پولدار می شوی ! این مال دنیا – و اگر همین دعا را بنویسی ، یا رو به قبله بایستی و بخوانی . ویا با آب انار روی كاسه آب ندیده بنویسی و بخوری تمام گناهات – افزونتر ازستاره های آسمان و ریگهای بیابان و قطرات باران بخشوده می شود . پاك همچون روز اولی كه از مادرزاده زائیده شدی – اینهم آخرت-پس مؤمن زرنگ به این ، رو می آورد كه هم راحت تر است و هم كم خرج تر و هم پردرآمد تر ! او لای قرآن را باز نمی كند . كه را ه حلش را دركتاب دعا یافته است !

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات مقاله روشهای مطالعه و یادگیری پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما