👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

مقاله بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

مقدمه:

امروزه پدیده وابستگی دارویی یكی از معضلات بزرگ جوامع بشری است كه توجه روانپزشكان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد كه پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است كه در بروز و شیوع آن دخیلند، بنابراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یكی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنكه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را كاهش خواهند داد.

سم زدایی به روشهای مختلف پزشكی و در زمانهای مختلف و توسط داروهای گوناگون صورت می گیرد ولی نتیجه همگی دفع كامل مواد و تست منفی می باشد.

روشهای درمانی افراد وابسته به مواد در كلینیك ها به صورت زیر می باشد. همه افراد وقتی به كلینیك مراجعه می كنند ابتدا تحت درمان سم زدایی قرار می گیرند تا مواد از بدن آنها دفع شده و علائم جسمانی ترك بر طرف شود و تست مورفین آنها منفی شود. روشهای سم زدایی به صورت URD و R.D و A.M.D و نیز سم زدایی با بوپرنورفین بوده است كه با توجه به شرایط فنی و جسمی و خواسته خود بیمار انتخاب می شود. مرحله دوم در حال به دنبال منفی شدن تست مورفین بیمار انجام می گیرد و تحت رواندرمانی فردی از نوع شناختی حمایتی قرار می گیرند (هفته ای یك بار) و همچنین گروه درمانی و خانواده درمانی و تمرینات یوگا جزء درمان های 6 ماهه بعد از سم زدایی می باشد بیماران در این دوره 6 ماهه تحت درمان نگهدارنده با كپسول نانتركسان     بوده و به محض قطع دارو تحت سم زدایی مجدد قرار می گیرند.

وابستگی به مواد:

تعریف:

در سال 1964، سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید كه اصطلاح اعتیاد (Addiction) دیگر اصطلاح علمی نیست و وابستگی Draug Dependence را به جای آن توصیه نمود. مفهوم وابستگی مواد در ضمن چند دهه معانی رسمی بسیار و معانی معمولی فراوان داشته است. اساساً در ارتباط با تعریف وابستگی، از خود مفهوم استعداد شده است.

وابستگی رفتاری و وابستگی جسمی، وابستگی رفتاری بر فعالیتهای مواد جوئی و قرائن مربوطه الگوهای مصرف بیمار گونه تأكید كرده است. وابستگی جسمی بر اثرات جسمی (فیزیولوژیك) دوره های متعدد مصرف مواد تأكید نموده است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

فایده و اهمیت تحصیل.

فرضیه های پژوهش.

تعریف اصطلاحات.

فصل دوم :

وابستگی به مواد:

تعریف:

کلاسهای تشخیص برای وابستگی به مواد بر اساس DSMIV:

ملاکسهای تشخیص برای ترک مواد بر اساس DSMIV:

وابستگی فیزیولوژیایی (Physiologidal):

وابستگی روان شناختی:

چگونگی ایجاد وابستگی دارویی:

آزمایش:

مصرف تنظیم:

اعتیاد یا وابستگی:

لب شناسی:

۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی:

۲- بیماری توأم

۳-عوامل زیست شناختی و ژنتیک:

۴- نظریه روانکاوی

نوروفارماکولوژی:

کوکائین:

نظریه های اعتیاد:

نظریه های روانی اجتماعی

۲-نظریه های رفتاری:

۳-نظریه های ژنتیک:

۴-نظریه های نوروشیمیایی:

اختلالات روانپزشکی توأم:

پژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد:

فصل سوم 

روش تحقیق:

جامعه آماری:

روش انتخاب نمونه تعداد نمونه ها:

جدول ۱-۳

خلاصه اطلاعات مربوط به مشخصات نمونه ها

روش جمع آوری اطلاعات:

متغیرهای پژوهش:

تفسیر ملام: مصرف مواد

تفسیر رابط: سن

ابزار تحقیق:

شیوه نمره گذاری:

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دوره های عمده و کلی شهر نشینی در ایران تحقیق تقسیم خراسان و نظام سلسله مراتب جدید شهری در منطقه پاورپوینت بینش نمادین در معماری اسلامی 60 اسلاید مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش خلاق برای کودکان مقاته نیروگاه آبی و اثرات زیست محیطی آن