👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیك

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیك

پروژه بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیك در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیك در 63 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه

ازدواج و تشكیل خانواده یكی از مسائل مهمی است كه در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به كمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش كارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است كه منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی كره خاكی همراه خانواده بوده است . هر كدام از ادیان الهی صرفنظر از نوع بینش آنها به حهان بدون شك با خانواده همراه بوده است . خانوادخ كانونی است كه در تامین ارزشهای اجتماعی چون قدرت ، ثروت ، تقوی و احترام و … برای افراد مؤثر بوده و بهترین وسیله گسترش محبت در میان افراد حامعه است .

خانواده نهادی است كه در طی تاریخ و در هر جامعه شكل یا ساخت و كاركرد و كنش معین داشته و اولین و مهمترین كنش آن تامین نیازهای عاطفی اعضاء و ترویج و اشاعه این نیازها از راه ایجاد روابط محبت آمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است.

از نظر روان شناسی خانواده به عنوان اولین محیط شكل گیری شخصیت انسانها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این رابطه آنچه كه بیشتر مد نظر روان شناسی است تاثیر روابط والدین بر روی رشد سالم و متعادل عاطفی ، روانی اجتماعی و تحصیلی كودكان و یا رشد ناسالم و ایجاد اختلافات رفتاری و روانی و

. . . می باشد. كودك بیشترین تاثیر را از طریق تقلید از والدین و خانواده كسب

می كند و بنابر این میتوان گفت پایه های اولیه سلامت و عدم سلامت جامعه در خانواده شكل می گیرد . با تقریب بسیار خوبی پرداختن به خانواده و حل مسائل و مشكلات آن را می توان به عنوان جهت گیری به سوی جامعه ای سالم و توانمند و مقاوم قلمداد نموده و رشد و تعالی جامعه را در بهبود اوضاع خانواده جستجو كرد.

 

موضوع پژوهش

 بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم شهرستان آبیك در سال 81 .

این تحقیق با ارائه پرسشنامه رضایت زناشویی ENRLCH (ضمائم) انتخاب شده است . كه به دو گروه از زنان شاغل و غیر شاغل دیپلم در سال 81 انجام گرفته است تا مقایسه ای گردد بین رضایت مندی زناشویی كه به عنوان متغیر وابسته و زنان شاغل و غیر شاغل به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.

رضایت مندی زناشویی كه باعث ثبات و دوام زندگی زناشویی می شوند و به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر خانواده داشته و در نتیجه به ایفای درست كنش ها و نقش های خانواده منجر خواهد شد .

 

اهمیت پژوهش

پیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش كرد چرا كه اگر خانواده سالم باشد افراد سالم تحویل اجتماع میدهد و اگر خانواده آشفته و ناسالم باشد ، به افزایش جنایات ، بیماریهای روانی ، الكلسیم ، اعتیاد به مواد مخدر ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، جوانان از خود بیگانه و بسیاری ناراحتی های اجتماعی دیگر كمك می نماید. همه ما باید سعی خود را در بهبود و پیشرفت خانواده به كار ببریم تا میزان رضایت مندی زناشویی نیز بالا رفته و مشكلات اجتماعی بهبود یابد.

یكی از مسائل عمده حاضر افزایش سرسام آور طلاق می باشد. بیش از %60 پیوندهای زناشویی در آمریكا به شكست می انجامد . در هر سال حدود 1 میلیون زن و شوهر از هم جدا شده و متوسط طول ازدواج و زندگی زناشویی در آمریكا 4/9 سال است .

 

اهداف پژوهش

به طور كلی هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایت مندی بین زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم پهرستان آبیك در سال 81 می باشد .

با توجه به این موضوع كه پرسشنامه رضایت ENRLCH در مورد دو گروه ذكر شده انجام می گیرد .

ابزار سنجش :

در این پژوهش برای سنجش میزان رضایت مندی زناشوئی از پرسشنامه ENRICH (ضمائم) انتخاب شده است . این پرسشنامه به عنوان یك ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای زناشوئی مورد استفاده قرار گرفته است .

اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشوئی استفاده نمود و معتقد است كه ان مقیاس مربوط می شود به تغیراتی كه در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد و همچنین در خصوص تغییراتی كه خانواده به وجود می آید حساس است ، هریك از موضوعهای این پرسشنامه در ارتباط با یكی از زمینه های مهم است . ارزیابی این زمینه ها در درون یك رابطه زناشوئی می تواند مشكلات بالقوه زوجها را توصیف كند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید . این ابزار همچنین می تواند به عنوان یكی از ابزارهای تشخیص برای زوجهایی كه جستجوی مشاوره زناشوئی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئیشان هستند استفاده شود .

مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده است :

1- پاسخ قراردادی : این مقیاس تمایل شخص برای پاسخ متعارف به سوالات پرسشنامه را اندازه گیری می كند .

2-  رضایت زناشوئی : این مقیاس رضایت و انطباق با 10 جنبه زناشوئی را كه در زیر آمده است ، اندازه گیری میكند.

3- موضوعات شخصیتی : این مقیاس درك شخص را از همسرش با توجه به رفتارها و ویژگیها و سطح رضایت كه مربوط به این موضوعات می شود ارزیابی می كند . نمره بالا نشان دهنده یك سطح پایین از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت و رفتار همسر است و نمره پایین نشان دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است .

4- ارتباط زناشوئی : این مقیاس با احساسات ، اعتقادات و نگرشهای شخص ، نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشوئی مربوط می شود. نمره پایین نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و ارتباط در روابطشان و نمره بالا نشان دهنده فقدان رضایت در ارتباطشان است .

5- حل تعارض: این مقیاس نگرشها ، احساسات و اعتقادات شخصی همسر را در به وجود آوردن تعارض ارزیابی میكند موضوعها بر روی روشهایی برای خاتمه دادن به بحث تمركز دارند ، نمره بالا نشان دهنده رضایت از روشی است كه تعارضات حل می شود و نمره پایین نشان دهنده نگرشهای واقع گرایانه درباره تعارضات اجتماعی در روابط زناشوئی است .

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری تحقیق کامل مبانی رفتارهای فردی مقاله جمعیت و راه های كنترل آن مقاله آینده دیجیتال چاپ تحقیق مقایسه ی بازیگوشی روانشناختی، کنجکاوی و سبک های یادگیری در افراد دارای اختلال بینایی و همتایان بینای