👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عیوب جوش - همه خطاهای جوشکاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عیوب جوش - همه خطاهای جوشکاری

دانلود تحقیق بررسی خطاها و عیوب جوشکاری و علل آنها

در فایل حاضر که در قالب ورد می باشد به عیب های جوش در جوشکاری پرداخته و علل آن بررسی شده و نتیجه گیری می شود در متون زیر قسمتهایی از این تحقیق آورده شده است.

مقدمه

چون مواد و فلزات تشکیل دهنده و جوش دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه ای را که ایجاد می کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می توانیم امکانات و وسایل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نماییم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.

...

بررسی علل و عیوب جوش

ترک منطقه متأثر از جوش

ترک منطقه متاثر از جوش (HAZ) بوسیله جدایشی که بلافاصله مجاور گرده جوش رخ می دهد مشخص می شود، اگر چه این نوع ترک مربوط به فرآیند جوشکاری می باشد با این حال ترکی است که در روی پایه رخ می دهد نه درخود جوش. این ترک به نام تک مجاور جوش ، ترک گوشه ای یا ترک تأخیری نیز نامیده می شود. چون این ترک بعد از اینکه فولاد در دمای f ْ400 انجماد یافته است رخ می دهد ترک انجمادی نیز نامیده می شود و چون با هیدروژن نیز همراه می باشد ترک همراه با هیدروژن نیز نامیده می شود. برای اینکه ترک HAZ رخ دهد سه شرط باید بطور همزمان برقرار باشد:

1. باید مقدار کافی هیدروژن وجود داشته باشد.

2 جوش باید به حد کافی نفوذ پذیر باشد.

3 باید به حد کافی تنشهای داخلی یا پسماند وجود داشته باشد.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سازه بتن آرمه پاورپوینت بحران آب پروژه بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار پایان نامه طراحی وساخت خودرو برقی