👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول

 

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی

پودر و گرانول در سال

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 2000 تن

نوع تولیدات: حبوبات، آرد و ادویه جات بسته بندی شده

تعداد شاغلین: 18 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 4763.76 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2329.35 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 2434.41 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 18172.00 میلیون ریال

سود ویژه: 1445.91 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 1.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 64.1 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

بسته بندی مواد غذایی

وزارت صنایع و معادن

2

مقدمه:

بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاریابی قرار

گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالا

میبخشد در كسب سهم بالاتری از بازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه عبارتند از نقش

چنانكه از واژه به كار گرفته شده برای این نقش ها نیز . Promotive و نقش Protective

برمیاید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی

دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولات

مختلف غذایی كشور علیرغم دارا بودن كیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای

آلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به

بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با

اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابت

با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.

همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ، حبوبات و سایر

محصولات غذایی گرانول یا پودری ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش

سهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخصتر میشود. ضمن اینكه پرداختن به این موضوع دارای

توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، میتوان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای

ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد.

3

0.000001

قیمت واحد قیمت كل

(ریال) (میلیون ریال)

250 100000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاكبرداری 125 50000 2500

2 حصاركشی 105 150000 700

3 فضای سبز ، خیابان كشی 200 200000 1000

430 - -

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار مواد اولیه 275 1100000 250

2 انبار محصول 220 1100000 200

3 سالن تولید 330 1200000 275

آزمایشگاه 1500000 25

4 اداری و رفاهی 84 1200000 70

5 نگهبانی 15 1000000 15

6 موتورخانه 16.5 1100000 15

940.5 - 850

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

2500

شرح

جمع

-3-1 ساختمانها:

ردیف

جمع

-2-1 محوطه سازی:

ردیف شرح

متراژ زمین

4

هزینه كل

(میلیون ریال)

2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله كشی و ... ) 15

3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 15

4 منبع سوخت یكهزار لیتری 5

5 تجهیزات اطفای حریق 5

85

-4-1 تأسیسات و تجهیزات:

45

شرح

3 1 فاز 50 آمپر

جمع

ردیف مشخصات فنی

برق رسانی(ن حق انشعاب و صب تابلو و ترانس و

كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)

5

0.000001

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

3 بوجاری حبوبات و بالابر 25 25000000 1

4 آسیاب و بالابر 30 15000000 2

5 نوارنقاله 20 20000000 1

325 - -

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

80 80000000 1

1 دستگاه بسته بندی گرانول 250 تا 2000 گرمی

20 تا 60 بسته در دقیقه) )

جمع

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل

آزمایشگاهی

دستگاه بسته بندی پودری 20 تا 1000 گرمی

20 تا 60 بسته در دقیقه) )

2

170 85000000 2

6

قیمت واهد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90000000 1

2 تریلر دستی 1.5 750000 2

91.5 - -

هزینه كل

(میلیون ریال)

10 1

5 2

10 3

25

هزینه كل

(میلیون ریال)

25 1

20 2

10 3

20 4

75

آموزش

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

جمع

-7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی:

ردیف شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات كارگاهی (درصورت نیاز)

جمع

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه:

تعداد

جمع

ردیف شرح

7

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 زمین 250

2 محوطه سازی و ساختمانها 1370.5

3 تاسیسات 85

4 وسایط نقلیه 91.5

5 ماشین آلات و تجهیزات 325.0

6 تجهیزات اداری و كارگاهی 25

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 107.35

8 هزینه های قبل از بهره برداری 75

2329.35

هزینه های ثابت طرح

جمع

ردیف شرح

8

9.2

مصرف سالیانه هزینه كل

(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 آرد برنج 1430 6500 220

2 آرد گندم 550.0 2500 220

3 انواع حبوبات 9205 7000 1315

4 انواع ادویه جات 2762.5 6500 425

5 سلوفون ( و چاپ ) 202.5 13500 15

6 كیسه ده كیلویی (عدد) 40 0.2 200000

14190.0 0 36000.2 202195

هزینه واحد

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

9

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 كارمند مالی و اداری 60 2500000 2

3 انباردار 30 2500000 1

4 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1

162 - 5

113.4

275.4

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مسئول فنی 36 3000000 1

2 كارگر ماهر 79.2 2200000 3

3 كارگر ساده 172.8 1800000 8

5 راننده 24 2000000 1

312 - 13

218.4

530.4

805.8

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

ردیف شرح

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

تعداد

10

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 نفت سفید لیتر 2 200 10000

2 بنزین لیتر 4.8 800 6000

3 برق كیلووات ساعت 16 200 80000

4 آب متر مكعب 9 1500 6000

5 روغن واسكازین لیتر 0.5 10000 50

32.3 - -

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 27.41 2 137.05 10 1370.5

2 تاسیسات و تجهیزات 4.25 5 10.2 12 85

3 وسایط نقلیه 9.15 10 18.3 20 91.5

4 ماشین آلات و تجهیزات 16.25 5 32.5 10 325

5 تجهیزات اداری و كارگاهی 2.5 10 5 20 25

59.56 - 203.05 -

تعمیر و نگهداری

جمع

-5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری:

ردیف شرح استهلاك

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

11

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 14190.00

2 حقوق و دستمزد 805.80

3 سوخت و انرژی 32.30

4 تعمیر و نگهداری 59.56

5 استهلاك 203.05

754.38 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

16045.09

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 14190 100 0 0 14190

2 حقوق و دستمزد كاركنان 242 30 564 70 806

3 سوخت و انرژی 26 80 6 20 32

4 تعمیر و نگهداری 48 80 12 20 60

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 182 100 0 0 182

6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 5 100 5

7 پیش بینی نشده 490 65 264 35 754

8 استهلاك 0 0 203 100 203

15177 - 1054 - 16231

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

جمع

ردیف شرح

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

12

هزینه كل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 2365.00

2434.41

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 2254.35

2 هزینه های قبل از بهره برداری 75.00

3 سرمایه درگردش 2434.41

4763.76

جدول سرمایه گذاری:

جمع

ردیف هزینه های طرح

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی) 69.41

13

1200 ریال

2100 ریال

7000 ریال

1400 ریال

840 هزار بسته

840 هزار بسته

1390 هزار بسته

4050 هزار بسته

میلیون ریال 1940.53 سود ناویژه = - فروش سالیانه

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

هزینه های تولید سالیانه

- هزینه های اداری و فروش

275.40

181.72

محاسبه سود ویژه :

كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

سود ناویژه : 1940.53

- حقوق و دستمزد پرسنل اداری

سود ناویژه :

= میلیون ریال 6396.78

هزینه ثابت

1-

هزینه متغیر

فروش كل

میلیون ریال

میزان فروش در نقطه سر به سر :

= قیمت تمام شده واحد محصول

100× = درصد % 35.2

=

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

هزینه متغیر تولید- فروش

3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید:

4 - قیمت فروش كالا :

ریال

هزینه ثابت تولید

9711.27

18172

محاسبه نقطه سر به سر :

بهای فروش واحد

كل درآمد فروش

آرد برنج در بسته های 250 گرمی

انواع حبوبات در بسته های 900 گرمی

ادویه جات در بسته های 100 گرمی

انواع حبوبات در بسته های 900 گرمی

ادویه جات در بسته های 100 گرمی

آرد گندم در بسته های 250 گرمی

آرد برنج در بسته های 250 گرمی

آرد گندم در بسته های 250 گرمی

14

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 3890.14

میلیون ریال 3649.59

20.1%

ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

= درصد % 21.4

ارزش افزوده خالص

فروش كل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل)

فروش كل

درصد =

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 1.6

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از كسر مالیات

- سود ویژه قبل از كسر مالیات 1445.91

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 64.1

سود ویژه قبل از كسر مالیات

سود عملیاتی : 1483.41

كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

- استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 37.50

15

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

به ظرفیت 2075 تن بسته بندی مواد غذایی پودر و گرانول

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره كننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 2000 تن

نوع تولیدات: حبوبات، آرد و ادویه جات بسته بندی شده

تعداد شاغلین: 18 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 4763.76 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2329.35 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 2434.41 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 18172.00 میلیون ریال

سود ویژه: 1445.91 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 1.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 64.1 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

بسته بندی مواد غذایی

وزارت صنایع و معادن2

مقدمه:بسته بندی به عنوان یك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاریابی قرارگرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینكه قابلیت نگهداری بهتری را به كالامیبخشد در كسب سهم بالاتری از بازار برای كالای مورد نظر نیز مؤثر است.نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند كه عبارتند از نقشچنانكه از واژه به كار گرفته شده برای این نقش ها نیز . Promotive و نقش Protectiveبرمیاید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهیدهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.از دیگر سو توجه ناكافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است كه محصولاتمختلف غذایی كشور علیرغم دارا بودن كیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ایآلودگیهای ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشكالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند بهبازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است بااجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی كشور ، قابلیت رقابتبا محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت.همچنین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای انواع ادویه جات ، حبوبات و سایرمحصولات غذایی گرانول یا پودری ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایشسهولت دسترسی ( عرضه ) و نگهداری مشخصتر میشود. ضمن اینكه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، میتوان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدلهای بر پایه ترسیم جریانات نقدی پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی پاورپوینت اکولوژی گندم پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ