👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تحقیق گل سنگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تحقیق گل سنگ

پاورپوینت تحقیق گل سنگ

گل سنگ

بخشهایی از متن:

گل سنگ یک موجود تشکیل شده از قارچ و جلبک است. جلبکها برای تولید غذا از نور آفتاب استفاده می کنند و بعضی از این غذاها توسط قارچها استفاده می شود .گل سنگ باسرعت خیلی کم رشد می کنند اما می تواند در زیستگاه های نامناسب مثل کویر و نواحی قطب جنوب زنده بمانند. بسیاری از گونه های این گیاه روی سنگها می رویند و مواد معدنی آنها را جذب می کنند .در نتیجه‌ی فعل و انفعال گل سنگ سنگها می شکنند و به خاک تبدیل می شوند.

...

شکل ظاهری گلسنگ ها

گلسنگهای پوسته ای:بیشتر روی درختان در مناطق گرمسیری به صورت فرو رفته قرار دارند.

گلسنگهای برگی:شکلی شبیه برگ دارند که حاشیه انها دندانه دار است. گلسنگ برگی در واقع برگ ندارد بلکه به جای آن آویزهایی دارد که به منظور جذب هرچه بیشتر نور آفتاب به سمت خارج کشیده شده است.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دوره های عمده و کلی شهر نشینی در ایران مقاله طراحی مفهومی سیستم ها پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال پژوهش بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی آزمون اوتیسم بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران