👈 فروشگاه فایل 👉

عنوان - سیستم های امنیتی شبکه پایان نامه دوره کاردانی رشته کامپیوتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان - سیستم های امنیتی شبکه پایان نامه دوره کاردانی رشته کامپیوتر

عنوان سیستم های امنیتی شبکه پایان نامه دوره کاردانی رشته کامپیوتر

 

عنوان  :

سیستم های امنیتی شبکه

پایان نامه دوره کاردانی رشته کامپیوتر

عنوان  :سیستم های امنیتی شبکه پایان نامه دوره کاردانی رشته کامپیوتر

فهرست : انواع حملات 

حملات رد سرویس 

حملاتی که به منظور بدست اوردن  اطلاعات صورت میگیرند 

حملاتی که سرویس دهی شبکه را دچا مشکل می کنند 

حملات استثماری 

پیچیدگی سرویس 

سوئ استفاده از سرویس 

اطلاعات ارائه شده توسط  سرویس 

میزان دیالوگ با سرویس گیر 

قابلیت پیکر بندی سرویس 

نوع مکانیزم احراز هویت  استفاده شده توسط سرویس 

فیلتر ها 

مشکلات فیلتر های استاندارد 

کنترل بسته ها توسط سیستم عامل 

تر جمه پویا 

تر جمه ایستا گ

توزیع بار 

پراکسی پنهان کردن اطلاعات سرویس گیر ها 

فایل پیکر بندی 

خط فرمان 

این متن به بررسی انواع سیستم های امنیتی  و بررسی نقاط ضعف وقوت هر کدام میپردازد  در بخش مقدماتی درباره اهمیت پروتکلها مطالبی مطرح میشود و بخشهای بعد به بررسی دقیق فایرال میپردازد  سپس سه نمونه  از نرم افزارهای مفید امنیتی  معرفی میگردد 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کاربرد حسابداری دولتی در ایران پاورپوینت هزینه سرمایه تحقیق تثبیت خاک بستر سازه های سد انحرافی نکارود پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌ مندانه