👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پایگاه داده های موازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پایگاه داده های موازی

پایان نامه پایگاه داده های موازی

پایان نامه پایگاه داده های موازی

مقدمه

پیشرفت در تکنولوژیهای شبکه و پایگاه داده در دهه های اخیر منجر به ایجاد سیستم های پایگاه داده توزیع شده گشته است .یک سیستم پایگاه داده توزیع شده مجموعه ای از سایتها می باشد که از طریق شبکه به هم متصل شده اند که هر کدام از سایت ها پایگاه داده مخصوص به خود دارد اما می توانند با یکدیگر کار کنند بنابراین هر کاربری در هر سایتی می تواند به همه داده های موجود در شبکه دسترسی داشته باشد درست مانند اینکه همه داده ها در سایت کاربر ذخیره شده است .

دغدغه اصلی سیستم های پایگاه داده توزیع شده قطعه قطعه کردن[1] و تخصیص[2] پایگاه داده اصلی می باشد واحد قطعه داده می تواند یک فایل باشد که در این حالت موضوع تخصیص همان تخصیص فایل خواهد بود مشکل تخصیص داده یک مسئله NP-complete می باشد بنابراین نیاز به هیوریستیکهای سریع برای تولید راه حل های موثر می باشد علاوه بر اینها تخصیص بهینه اشیا پایگاه داده به طور شدید بستگی به استراتژی اجرای پرس وجو [3] که به وسیله پایگاه داده توزیع شده پیاده سازی شده دارد .

هزینه اصلی در اجرای پرس و جو در سیستمهای پایگاه داده توزیع شده هزینه انتقال داده هنگام انتقال یک رابطه در موقع درخواست پرس و جو از یک سایت و انتقال آن از یک سایت متفاوت می باشد. هدف اصلی الگوریتم های تخصیص داده تعیین نسبت دادن فرگمنتها به سایتهای مختلف برای کمینه کردن هزینه انتقال داده در اجرای[4] یک مجموعه از پرس و جو ها می باشد که معادل کمینه کردن زمان متوسط اجرای پرس و جو می باشد که اهمیت اصلی در محیط های توزیع شده و پایگاه داده چند رسانه ای دارد.

[1] Fragmentation

[2] Allocation

[3] Query

[4] Static

فهرست مطالب

 

تعریف پایگاه داده ها(Data Base) 1

هدف پایگاه داده ها: 1

تعریف افزونگی.. 2

انواع افزونگی.. 2

مزایاو معایب در ناپایگاهی.. 4

مزایا و معایب در پایگاهی.. 5

معایت.. 5

عناصر محیط سیستم های پایگاهی.. 5

معماری.. 6

مزایای توزیع شده 8

مدلسازی معنایی داده ها 10

نکات مهم مربوط به صفت.. 12

تعداد حالات کاردینالیتی.. 17

مدلسازی معنایی داده ها (ER) : 17

معماری كامپیوترهای موازی.. 19

مدل های برنامه نویسی موازی.. 19

رده بندی کامپیوترهای موازی.. 20

معماری های حافظه اشتراکی.. 20

معماری های حافظه توزیع شده 22

معماری های حافظه توزیع شده اشتراکی.. 23

دستورات وجریان داده ها 24

انواع پیاده سازی نرم افزار 24

پردازنده چند كار ه ی SIMD.. 25

پردازنده چند كاره MISD.. 26

Multiprocessorمالتی پروسسور 27

Multicomputer systemمالتی کامپیوتر. 27

برنامه نویسی موازی : 28

دستور العمل FORALL. 31

گرانولیته ی پردازش ها(Process Granularity) 33

عملگر FORK. 38

دستورالعمل JOIN.. 40

قانون AMDAHL (تأثیرات کد ترتیبی روی سرعت اجرا ) 41

غلبه بر سربار عمل مقداردهی اولیه. 42

👇محصولات تصادفی👇

پروژه سیستم مدیریت محتوا (cms) مقاله دیدگاه سیاسی"و استراتژی ان گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار تم IOS 9 برای گوشی های هواوی پایان نامه میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی