👈 فروشگاه فایل 👉

کارآموزی نجاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآموزی نجاری

کارآموزی نجاری

کارآموزی نجاری

چکیده :

در این تحقیق با منطقه جغرافیایی ، جو و محیط کارگاه صنایع تولیدی آذر کاج آرتاویل  و نیز نحوه روکش گیری ، تولید تخته لایه ، دستگاه ها و ماشین آلات ، گونه های مورد استفاده ، شناخت جز به جز مراحل ساخت خته لایه و اناع چسبها و مواد شیمیایی که برای بهبود کیفیت تخته لایه مورد استفاده قرار می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمن بازده و راندمان تولید و نیز درصد ضایعات و استفاده دهایی که میتوان از این ضایعا ت کرد و آشنا شدن با سطح ایمینی کارخانه و جدول هایی برای بررسی ویژگیهای مقاومتی تخته لایه نیز در این تحقیق آورده شده است و بلاخره در اشاره ای گذری هم به مشکلات این صنعت در کشورمان و پیشنهاداتی در این مورد بیان شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده .......................................................................................................................... 1

مقدمه ...........................................................................................................................2

تاریخچه ......................................................................................................................4

فصل اول (کلیات)

شرح کلی از موقعیت کارخانه ....................................................................................7

-       روشهای مختلف تهیه روکش از جوب در کارخانه ..........................................9

-       تهیه روکش با اسلایسر (تراشه بری)................................................................11

مشخصات گرده بینه های مورد استفاده ..........................................................12

نگهداری گرده بینه در یارد ............................................................................13

فصل دوم (مواد و روشها)

الف ) مواد و روشهای استفاده شده در کارخانه تخته لایه  ...........................15

اندازه بری و پوست کنی (Trimming & DebarKing) .................... 15

لوله بری (Peeling) .................................................................................15

قیچی کردن (Clipping)......................................................................... 16

خشک کردن لایه ها (drying) .............................................................. 16

صاف بری (Dry Clipping) ....................................................................... 17

جفت کردن و اتصال لایه ها ............................................................................ 17

چسب زنی (Gluing) .................................................................................... 18

جور کردن و توأم کردن لایه ها قبل از پرس .................................................... 18

پرس کردن ...................................................................................................... 19

کناره بری ....................................................................................................... 20

سنباده زنی ..................................................................................................... 20

درجه بندی ..................................................................................................... 20

استاندارد  و درجه بندی تخته چند لایه .......................................................... 21

انواع تخته لایه .............................................................................................. 21

موارد مصرف تخته چند لا ............................................................................ 22

معایب لایه ................................................................................................... 23

ب) گزارشات مربوط به کارآموز در محل کارآموز ...................................... 28

چگونگی کار و تولید تخته لایه در صنایع تولیدی آذرکاج آرتاویل ............. 28

چگونگی انتقال گرده بینه به کارخانه ............................................................ 28

پوست کنی ................................................................................................. 30

مرکز یابی .................................................................................................. 30

دستگاه لوله بر ........................................................................................... 31

قیچی زنی ................................................................................................. 32

خشک کن ................................................................................................ 32

اتصال روکش و لایه ها ............................................................................ 33

چسب زنی ................................................................................................ 33

پرس کردن ............................................................................................... 34

کناره بری ................................................................................................. 35

راندمان تولید چوب .................................................................................. 36

ضایعات ................................................................................................... 36

فصل سوم (جداول)

میزان تولید در کشور طی پنج سال گذشته .............................................. 42

میزان مصرف تخته لایه .......................................................................... 45

میزان تولید روکش چوبی در کشور طی پنج سال گذشته ...................... 45

عمر و مشخصات ماشین آلات .............................................................. 47

 

فصل چهارم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

پیشنهاد .................................................................................................... 49

نتیجه گیری  ............................................................................................ 50

منابع و ماخذ ........................................................................................... 53

فرمهای پیشرفت کارآموزی  ......................................................... 67 - 55 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله عدالت اجتماعی مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن تمرین تصمیم گیری با معیار های چندگانه با روش شبکه ای ANP مقاله رابطه دیسک کمر با ورزش مقاله آمیب و پروتوزوآ به عنوان عوامل بیماری زونوتیک آبی