👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش اشتغال روستاها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش اشتغال روستاها

تحقیق نقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش اشتغال روستاها

تاثیر نقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

(مطالعه موردی بانک کشاورزی )

فهرست:

1- مقدمه

2- ادبیات تحقیق

اهمیت بررسی وضعیت کار درمناطق روستایی

مبانی نظری عرضه نیروی کارو اشتغال روستایی

1-مدل نعمت فلیحی 1:

2- مدل بیکر ( الگوی تخصیص زنان در عرضه نیروی کار ):

3-تابع عرضه نیروی کارمدل اسپراگ:

4-تابع عرضه نیروی کارمدل کلارک و آنکر

5-تابع عرضه نیروی کارمدل کوتیس

3- روش تحقیق

4- بررسی و بحث

الف –فرضیه اول تحقیق

ب) فرضیه دوم تحقیق:

- نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

----------

تحقیق حاضر سعی کرده است تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی را در افزایش سطح اشتغال روستاها مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر آن سعی شده تا مشخص گردد که کدامیک ازعقود اسلامی مورد استفاده بانکها، بر روی تولید محصولات کشاورزی  و افزایش سطح اشتغال در روستاها نقش موثری داشته است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری Portal پایان نامه بررسی و تحلیل نرم افزارهای جریان متغیر تدریجی پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (AوB) و سلامت روانی دانشجویان