👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی گیاه آلوبخارا به صورت لاتین

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی گیاه آلوبخارا به صورت لاتین

بررسی منابع برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای کشاورزی به صورت لاتین بررسی تک تک گیاهانی که فکر می کنید برای پایان نامه مفید است و همچنین مناسب برای پرورش دهندگان این گیاهان به همراه عکس آفات و بیماری ها و روش درمان تمام نوشته جات دارای منبع می باشند

Plum, Prunus domestica, is a deciduous tree in the family Rosaceae grown for its edible fruits. The plum tree has an erect growing habit with a spreading canopy. It possesses large, thick, oval-shaped leaves

which are darker in color on the upper surface than on the lower and which often have a serrated edge.The tree produces buds on terminal spurs on the branches with each bud generally producing 3–5 flowers.

The fruit is a fleshy oval fruit with a single seed contained within a stone. The color of the fruit varies with variety but be purple, blue, green, red or yellow. Plum trees can attain a height of between 6 and 10 m (20–

33 ft) and can live for periods in excess of 50 years if properly maintained. Plum may also be referred to as European plum and originates from Southwest Asia

👇محصولات تصادفی👇

مقاله پرندگان منظومه منطق الطیر عطار مبانی تئوری انفجار مقاله ده فایده تجارت جهانی پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود سنی 20 الی 22 ساله كارآفرینی گچ قالب سازی