👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره

چکیده

 

مدار‌های موازی خط انتقال نصب‌شده بر روی برج‌های مشابه به طور گسترده‌ای در سیستم‌های انتقال ولتاژ بالا با توجه به مزایای قابل‌توجه خود (‌قابلیت انتقال با قدرت بالا، در دسترس بودن، و به اشتراک گذاشتن حق راه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش زیادی از خطوط انتقال شبکه قدرت با توجه به مسائل اقتصادی و مهندسی به صورت دو مداره یا چهار مداره احداث می‌شوند. با توجه به اینکه استفاده از خطوط انتقال موازی چند مداره نسبت به خطوط انتقال موازی و تک مداره هزینه‌های احداث را کاهش داده و مسیرهای انتقال را کارآمد‌تر می‌کند لذا الگوریتم­هایی که بتواند از عملکرد نادرست رله‌های دیستانس سنتی در خطوط انتقال موازی چند مداره، بدلیل القای متقابل بین مدارهای خط انتقال موازی جلوگیری کند، ضروری می‌باشد. در این مطالعه، به بررسی چالش‌های فرا روی حفاظت خط انتقال موازی چند مداره پرداخته می‌شود و تأثیر القای متقابل مدارهای خط انتقال موازی در رله دیستانس سنتی به کار گرفته‌شده در خط انتقال چهار مداره نشان داده خواهد شد و در ادامه مطالعه جامع حفاظتی از دیستانس  به منظور حفاظت خط انتقال چند مداره در مقابل خطا‌های درون‌مداری و بین‌مداری ارائه‌شده است. حفاظت دیستانس نوعی حفاظت كاربرد زیادی در شبكه­های قدرت دارد. اساس عمل كرد بیشتر رله­ها مقایسه جریان ورودی و خروجی است و خطوط انتقالی كه فاصله دو طرف آنها خیلی زیاد است باید طول مدارات رله به اندازه طول خط انتقال باشد. بنابراین در خطوط انتقالی كه طول آنها زیاد است از حفاظت دیستانس استفاده می­شود كه یك حفاظت دارای انتخاب بالا و قابل اطمینان است و استفاده آن در خطوط انتقال به سرعت در حال پیشرفت است .

 

 

فهرست مطالب                                                                                                            صفحه

چکیده ب‌

فصل اول: حفاظت دیستانس در نگاه کلی 1

1-1- مقدمه 2

1-2- نگاهی كلی بر تجهیزات حفاظتی 2

1-3- حفاظت دیستانس 6

1-3-1- تحریک توسط جریان زیاد 8

1-3-2- تحریک توسط امپدانس کم 8

1-4- عامل موثر در رله حفاظت دیستانس 11

1-5- حفاظت فاصله (دیستانس) 12

1-6- اساس عمل كرد حفاظت دیستانس 14

1-7- انواع رله های دیستانس 20

1-8- اصول حفاظت پشتیبان رله دیستانس 33

1-9- مشكلات رله دیستانس 35

1-9-1- تزریق جریان 35

1-9-2- خروج جریان 36

1-9-3-  خطهای دو مداره 36

فصل دوم: روشهای تست رله­های حفاظتی دیستانس 38

2-1- مقدمه 39

2-2- انواع آزمایشگرها 40

2-2-1- تست آنالوگ: 40

2-2-2- تستكننده دیجیتال 41

2-2-2-1 روش Playback 42

2-2-2-1-1- تست استاتیكی‌ 46

2-2-2-1-2- تست دینامیكی 50

2-2-2-1-3- تست گذرا 54

2-2-2-2- روش Real Time: 56

فصل سوم: حفاظت دیستانس در خطوط دو مداره 62

3-1- مقدمه 63

3-2- خطوط تك مداره 65

3-3- خطوط دو مداره 66

3-3-1- حفاظت دیستانس همراه با سیگنال حامل 67

3-3-2- نظارت بر مدار ترانسفورماتور ولتاژ 68

3-3-3- راحد سد کننده نوسانات قدرت 68

3-3-4- واحد تشخیص خطا در هنگام برقدار نمودن 70

3-4- خطوط انتقال دومداره ناقص و حفاظت دیستانس 70

3-5- حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان 76

3-6- نتیجه گیری 82

مراجع 84

 

 

 

 

فهرست اشکال                                                                                                            صفحه

شکل 1-1) ابزارهای حفاظت 3

شكل 1-2) نمودار نحوه عملكرد رله دیستانس 15

شکل 1-3) اساس حفاظت دیستانس در شبکه­های انتقال قدرت 17

شکل 1-4) انواع رله­های حفاظتی 21

شكل 1-5) كلیه خصوصیات رلههای دیستانس را در یك نمودار 22

شكل 1-6) تشخیص نوسان 23

شکل 1-7) اساس تشخیص نوسان در خطوط انتقال 25

شکل 1-8) نحوه اتصال رله­های حفاظت دیستانس 34

شکل 1-9) تزریق جریان 35

شکل 1-10) خروج جریان 36

شکل 1-11) خطوط دو مداره 36

شكل 2-1) مدار معادل تستكننده آنالوگ 40

شكل 2-2) طرح كلی تستكنندهها Playback 41

شكل 2-3) سیگنال ورودی و  سیگنال خروجی فیلتر 43

شكل 2-4) استاندارد COMTRADE در تست رله 46

شكل 2-5) سیگنالهای تست استاتیك 47

شكل 2-6) مشخصه رله Cross Polarized 49

شكل 2-7) سیستم نمونه جهت بررسی تست استاتیك 49

شكل‌ 2-8) مدل سیستم جهت تست دینامیك 51

شكل 2-9) سیگنالهای تست دینامیك 52

شكل 2-10) مشخصه حاصل از تست دینامیك 53

شكل 2-11) سیگنالهای تست گذرا 54

شكل 2-12) مدل CT در تست گذرا 55

شكل 2-13) مدل CVT در تست گذرا 56

شكل 2-14) اجزاء تست كننده Real time 57

شكل 2-15) RTDS با دو rack (نمای روبرو) 59

شکل 3-1) انواع ساختار خطی خطوط انتقال دو مداره ناقص 64

شکل 3-2) سیستم قدرت دارای خط تک­مداره 65

شکل 3-3) منحنی تغییرات امپدانس ناشی از نوسانات قدرت 69

شکل 3-4) سیستم انتقال قدرت دو مداره 70

شکل 3-5) توالی منفی برای شکل 3-3 71

شکل 3-6) شبیه سازی سیستم قدرت در نرمافزار ATP EMTP 72

شکل 3-7 محاسبه راکتانس 74

شکل 3-8- زون 1 و 2 رله دیستانس موجود 74

شکل 3-9) دیاگرام مدار بررسی شده 77

شکل 3-10) راکتانس خطای تخمین زده شده تحت خطای مستقیم 78

شکل 3-11) راکتانس خطای محاسبه شده با خطای 240 کیلومتر 79

شکل 3-12) خطاهای راکتانس خطا با  IBIICGتخمین زده شده تحت با مقاومت زمین خطا 81

شکل 3-13) مقایسه روش­های سنتی و پیشنهادی 81

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول و طراحی معماری سبز پاورپوینت اخلاق سیاست (کتاب آیین زندگی) پروژه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت پروژه کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3 D Wall