👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اهداف تعلیم و تربیت از نظر بزرگان و اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اهداف تعلیم و تربیت از نظر بزرگان و اسلام

مقاله اهداف تعلیم و تربیت از نظر بزرگان و اسلام

اهداف تعلیم و تربیت از نظر بزرگان و اسلام

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه

الف ) فارابی

ب ) قاسبی

ج ) ابن سحنون

مبنای تعیین اهداف تعلیم و تربیت

الف ) مبنای علمی

ب ) مبنای فلسفه

1) معرفت شناسی

2) هستی شناسی

3) ارزش شناسی

ج ) مبنای دینی

اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام

اهداف نمائی

اهداف جزئی

روش‌های تعلیم و تربیت

الف ) روش های تربیت مقربی

ب ) روش‌های خودسازی

ج ) روش‌های تربیت در اسلام

د ) روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون

آداب و وظایف ویژه معلم با دانش آموزان

آداب و وظایف معلم در امر تدریس و جلسه درس

چکیده

منابع

-----------

چکیده

تعلیم و تربیت دو وسیله مهم تربیت اند که در تعلیم به معنای یاد دادن و تربیت به معنای نمو دادن می باشد و این دو به هم نیازمند و هر یک به دیگری مربوط است.

در تعلیم و تربیت اسلام:

1- اساس آن قرآن و حدیث (رفتار و گفتار رسول خدا) و در کنار آن پرداخت زکات، صبر، ادب، احترام به پدر و مادر نقش وسیعی دارد.

2- اهداف تربیتی آن: الف) اهداف غایی که همان قرب الهی ب) اهداف واسطه ای که حد واسط بین اهداف نهایی و جزئی است و به 4 دسته کلی خلاصه می شود.

1) هدف تربیتی که در آن خدا محور توجه است.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شکست الیافها پاورپوینت سیستم دفترداری و صدور سند مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان (فصل 2) پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا کارآموزی نجاری