👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی و مقابله با تهدیدهای امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی و مقابله با تهدیدهای امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی

مقاله بررسی و مقابله با تهدیدهای امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

چکیده

مقدمه

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ج . ا . ا .

پروسه تصمیم گیری در سیاست خارجی

عوامل تهدید امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی

منابع تهدید ایران در سطح بین المللی

مواضع و اقدامات ایران در مقابل سیاستهای امریکا :

تهدیدات و منابع ناامنی ایران در سطح منطقه ای

مسائل و مشکلات ساختاری و امنیتی خلیج فارس :

چشم اندازهای آینده :

مسائل امنیتی ناشی از اسرائیل

دلایل حمایت ایران از انتفاضه فلسطین

جهانی شدن و امنیت خارجی ج . ا . ا

سیاست خارجی ایران در روند جهانی شدن

تهدیدهای امنیتی جهانی شدن بر ج . ا . ا

فرصتهای جهانی شدن برای ج . ا . ا

نتیجه گیری :

منابع

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنه بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تنش در گیاهان مقاله ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان مقاله مدیریت تغییر و آموزش و پرورش مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه پایان نامه مدیریت دانش