👈 فروشگاه فایل 👉

دستورالعمل‌ عملیاتی دریافت، جابجایی، انبارش و امحا نمونه های آزمایشگاه معدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

دستورالعمل‌ عملیاتی دریافت، جابجایی، انبارش و امحا نمونه های آزمایشگاه معدن

هر نمونه‌ای که نگهداری می‌شود یا به آزمایشگاه دیگر ارسال می‌شود باید در دفتر مربوطه ثبت گردد شماره گذاری نمونه‌ها با توجه به دفتر شماره گذاری نمونه انجام می‌شود در هنگام تحویل نمونه‌ها به آزمایشگاه دیگر باید شخص تحویل دهنده شخص تحویل گیرنده و نمونه‌هایی که تحویل می‌شوند دقیقاً مشخص باشند

فهرست مطالب

عنوان

هدف

دامنه کاربرد

صلاحیت علمی کاربر

اصول کار

شرایط محیطی ازمون

تجهیز ات ومواد لازم

اماده سازی نمونه

کالیبراسیون نمونه های مرجع

روش کار

محاسبات

ارزیابی نتایج

گزارش تست

موارد ایمنی

مراجع 

دستور العمل عملیاتی دریافت جابجایی و انبارش و امحا نمونه های ازمایشگاه هر نمونه پس از ورود به ازمایشگاه روندی را طی می کند و برای مدتی نگهداری میشود و در نهایتبه روش مخصوص به خود امحا می گردد نگهداری نمونه هابه منظور تست مجدد و بررسی صحت و انجامکنترل میانی و مقایسات بین ازمایشگاهی انجام میشود ....

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستمهای اطلاعات مدیریت مقاله ویروس ها چگونه منتشر می شوند؟ پروژه بررسی اوپك مبانی برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر