👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله واکسن واکسینایون سل Bacille Calmette Guerin

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله واکسن واکسینایون سل Bacille Calmette Guerin

Bacille Calmette Guerin vaccine

برخی از مطالب:

BCG

كشورهای در حال توسعه و واكسیناسیون سل

كشورهای پیشرفته و واكسیناسیون سل

History of vaccine Developement : BCG تاریخچة واكسن

Route of administration:

در مقالة Easton PA و Hershfield GS در سال 1984:

مطالعه روی بیمارانی در Harare و Rimbabre در سال 1986:

در مقالة Morit، Yamanchi Y و Shiozawak در سال 1996:

Dosage:

فاكتورهای میزبان:

در مقالة Rehana kausar در سال 07-2005:

در مقاله ای در سال 2005

عوارض جانبی:

در مقالة caglayans، Arikana، Yapraki، Aksozk و kansoys در سال 1991:

فهرست منابع:

.........................................

BCG قدیمی ترین واكسنی است كه هنوز از آن استفاده می شود و تا به حال به حداقل 4 بیلیون فرد داده شده است و استفاده از آن به صورت رویتن از سال 1960 آغاز شده است در همة كشورها به جز Netherland  و united state . هنوز به رقم استفاده گسترده ازBCG ، سل به عنوان عامل مرگ زیادی در جهان باقی مانده است و بیان میشود كه حدود% 3/1 مردم جهان در حال حاضر به مایكوباكتریوم توبركلوزیس مبتلا هستند و سالانه 2 تا 3 میلیون مرگ ناشی از این ارگانیسم وجود دارند . گرچه بسیاری از كشورهای پیشرفته راههایی را برای كنترل آن پیدا كرده اند اما بروز این بیماری در بسیاری از مناطق فقیر جهان هنوز رو به افزایش است . اثر این واكسن در افراد مختلف بسیار متفاوت است . بعضی اوقات حفاظتی بسیار قوی انجام می دهد و گاهی در بعضی افراد هیچ اثری ندارد . بسیاری از مشكلات در ارزیابی واكس BCG   مربوط می شود به توبركلوزیس و دیگری مشكل كمبود آزمایشگاههای قابل اعتماد و ماركرهای سرولوژیك برای ایمنی نسبت به مایكوباكتریوم و همچنین عدم امكان استفاده از مدلهای حیوانی است . و عدم رعایت نكایت لازم در تزریق واكسن جهت ایجاد ایمنی كافی . ...

...

 

 

فاكتورهای میزبان:

یك فرضیه هست كه فاكتورهای تغذیه و ژنتیك میزبان ممكن است روی پاسخ ایمنی فرد نسبت به BCG تأثیر گذار باشد. ممكن است اثر ژنتیك روی پاسخ به BCG نسبت به عوامل محیطی بیشتر باشد. بعضی مطالعات روی حیوانات نشان می‌دهد كه كمبود تغذیه می تواند پاسخ ایمنی به واكسن BCG را كاهش دهد. البته این یافته ها هنوز در انسان دیده نشده است.(1)

در مقاله ای از Jakubi kova، Truple J، Nevickal، Drodosm، zitnan D، Hruson skaf در سال 1996 بیان شده است: نقص و مشكل ایمنی سلولی یكی از دلایل lymphadentis BCG است. (9)

...

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری طبقه بندی مواد موثر­ گیاهان، آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، اسانس‌ها، فلاون‌ها و فلاونوئیدها، تانن ها، مواد تلخ تعریف تفکیک گزارش کارآموزی شرکت صنعتی و ماشین آلات معدنی آستو قزوین پایان نامه رهبری مبتنی بر ارزش مقاله مدل energy-efficient تراكم داده ها در شبكه های سنسور بی سیم