👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

مقدمه : 

-آب یكی از اساسی ترین نیاز انسان و در این حال یكی از مهمترین راههای انتقال و شیوع بیماریهای كشنده ای مانند وبا، حصبه و ... است . از طرفی مقدار آب سالمی كه یك انسان میتواند با خود حمل كند بسیار محدود بوده و بسته به شرایط، یك فرد میتواندحداكثر به اندازه نیاز چند روز است و به علت آلودگی منابع آب ، نمیتوان به آسانی به منابع آب سطحی و حتی زیر زمینی اعتماد كرد؛ این موضوع نیاز به یك روش جهت تصفیه آب در شرایطی مانند بحران، جنگ و ... را مشخص میكند كه علاوه بر سادگی، كم هزینه بودن بتواند حداقل معیارهای بهداشتی را در تامین آب شرب مهیا نماید

فهرست مطالب :

میكروارگانسیم های بیماری زا

ویروس های موجود در آب

باكتری های موجود در آب

تك یاخته های موجود در آب

انگل های موجود در آب

روش های تصفیه آب

انتخاب روش تصفیه آب

اهداف ما از تصفیه آب

حذف آلودگی میكروبی

حذف مواد سمی و شیمیائی 

حذف مواد محلول (TDS)

فرایند های غشائی در تصفیه آب

فرایند های غشائی در تصفیه آب

تركیبات كلر

مقایسه روش های گندزدائی آب

اسمز معكوس

الكترودیالیز

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با زندگینامه و آثار ریچارد راجرز مقاله بررسی تكنیك مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات گزارش كارآموزی اداره دارایی گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن مس سرچشمه گزارش کارآموزی حسابداری شرکت هنگام طراحان نواندیش