👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی

پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی

نمونه:

موقعیت و نحوه قرارگیری پارکینگ ها و گاراژهای انفرادی در محدوده مسکونی :

A: یک بلوک مسکونی آپارتمانی با پارکینگ جمعی مربوط به آن.

B: یک مجتمع آپارتمانی با تعداد پارکینگ های لازم : پارکینگ ها برای هر بلوک به صورت جداگانه در قطعه زمین مربوط به هر آپارتمان احداث شده است.

فرم های ویژه :

A: ساختمان به فرم پلکانی است و گاراژ جمعی در مرکز آن قرار دارد.

B: ساختمان های مسکونی : پارکینگ ها در طبقه هم کف قرار دارند.(پیلوت)

C: برج مسکونی : پارکینگ ها در طبقات قرار دارند.

...

با تصاویر و توضیحات کامل

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی) پایان نامه با موضوع فرکانس متر دیجیتال دانلود پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی ترموستات دیجیتالی قابل برنامه ریزی