👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم

مقاله مدل energy efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم

مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراكم داده‌ها برای شبكه های سنسور بی سیم

چكیده:

تراكم داده ها در شبكه های سنسور بی سیم افزونگی را حذف می كند تا مصرف پهنای باند و بازده انرژی گوه ها را توسعه دهد. این مقاله یك پروتكل تراكم داده های energy- efficient امن را كه (Energy- Efficient Secure Pattern based Data Aggregation) ESPDA الگوی امن energy- efficient بر پایة تراكم داده ها) نامیده می شود ارائه می كند. برخلاف تكنیكهای تراكم داده های قراردادی، ESPDA از انتقال داده های اضافی از گره های سنسور به cluster- headها جلوگیری می كند. اگر گره های سنسور همان داده ها را تشخیص داده و دریافت كنند، ESPDA ابتدا تقریباً یكی از آنها را در وضعیت خواب (sleep mode) قرار می دهد و كدهای نمونه را برای نمایش مشخصات داده های دریافت و حس شده توسط گره های سنسور تولید می كند. Cluster- head ها تراكم داده ها را مبنی بر كدهای نمونه اجرا می كند و فقط داده های متمایز كه به شكل متن رمز شده هستند از گره های سنسور به ایستگاه و مكان اصلی از طریق Cluster- headها انتقال یافته است. بعلت استفاده از كدهای نمونه، Cluster- headها نیازی به شناختن داده های سنسور برای اجرای تراكم داده‌ها ندارند. زیرا به گره های سنسور اجازه می دهد تا لینك های ارتباطی سرهم پیوسته (end-to-end) امن را برقرار كنند. بنابراین، نیازی برای مخفی سازی/ آشكار سازی توزیع كلید مابین Cluster- head ها و گره های سنسور نیست. بعلاوه، بكار بردن تكنیك NOVSF block- Hopping، امنیت را بصورت تصادفی با عوض كردن با نگاشت بلوك های داده ها به time slotهای NOVSF اصلاح كرده و آن را بهبود می بخشد. ارزیابی كارایی نشان می دهد كه ESPDA روش های تراكم داده های قراردادی را به بیش از 50% در راندمان پهنای باند outperform می كند.

عناوین :

چكیده

1-    مقدمه

2-    تراكم داده ها در ESPDA (Data Aggregation in ESPDA)

1-2- هماهنگی وضعیت بیداری- خواب (Sleep- Active mode coordination)

2-2- بكاربردن كدهای نمونة تراكم داده‌ها: (Data aggregation using pattern codes)

1-2-2- مثالی برای Pattern generation

3-2- مقایسة نمونه با (pattern comparison by cluster-head)

3-    پروتكل امنیتی در (Security protocol in ESPDA) ESPDA

1-3- الگوریتم های امنیتی (Security algorithms)

2-3- تكنیك NOVSF Block hopping

4-    ارزیابی كارایی (Performance Evaluation)

1-4- پروتكل وضعیت خواب فعال (sleep- active mode protocol)

2-4- بازده انرژی نمونه مبنی بر تراكم داده ها

3-4- ارزیابی كارایی پروتكل امنیتی (Performance evaluation of ESPDA Security Protocol)

5- نتیجه‌گیری

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از اسوات تحقیق امنیت و نظم اجتماعی از منظر سیاست جنایی پاورپوینت مفاهیم خط مشی تقسیم سود و تعیین ارزش سهام مقاله ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند احكام طلاق رجعی در قرآن