👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

چكیده

با وجود آنكه زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشكیل می دهند، اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمی‌شود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط كار چشم‌گیرتر شده است وروز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، اما میزان پیشرفت آنها در مشاغل سطوح بالا متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط كار با مسایلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند و پیش داوری هایی كه نسبت به آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان یكی از سرمایه های مهم و پرارزش كشورهای جهان بویژه در كشورهای درحال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند كه برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده كنند.

این مقاله مسایلی را در مورد اشتغال زنان در روند توسعه، فضای فرهنگی حاكم بر اشتغال زنان، موانع فرهنگی و نگرش موجود در اشتغال زنان را بیان كرده و همچنین پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان ارایه می‌دهد. 

منابع و ماخذ :

1. الوانی، مهدی. ضرغامی فرد، مژگان. “موفقیت زنان در كار راهه مدیریتی” ، نشریه مدیریت دولتی، شماره 54و53، 1380.

2.  جزنی، نسرین. “سقف شیشه‌ای مانع رشد زنان”، مجله تدبیر، شماره 95، 1380.

3.  شادی طلب، ژاله. “ توسعه و چالش‌های زنان ایران”، نشر قطره، 1381

4.  مركز سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظرسنجی درباره اشتغال زنان، 74-1372.

5.  عبداللهی، مژگان. “سقف شیشه ای : مانع ارتقای شغلی زنان” فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 36-35، 1381.

http:// www.mnplan.stat. mn. Us/pdf/glass ceiling.pdf: The glass ceiling task force report.

united Nation-women: Loking Beyond. 2000,New york,1995.

Women’s International, Network News,1991.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دیدگاهها در آمایش شهری پاورپوینت مجتمع فرهنگی – هنری مشهد پیشینه نظری و فصل دو پژوهش کیفیت زندگی پاورپوینت درباره سنگها پرسشنامه دینداری مدل گلاک و استارک