👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اخلاق و آیین همسر داری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اخلاق و آیین همسر داری

مقاله اخلاق و آیین همسر داری

اخلاق همسرداری

اما چه طور اخلاق انسانی را برقرار کنیم ؟

پودمان آداب معاشرت و آئین همسر دارِی

اخلاق خوش همسرو شكایت و دردل بی فایده 

 • مظاهر خوش اخلاقی :

اخلاق در خانواده

ارتباط انسانی

بهانه جویی مرد، دلجویی از مرد

درك همسر و نقش آن

• نقش درك همسر:

• موانع درك همسر:

===============

قسمتهایی ار متن:

اخلاق همسرداری

نسان موجودی است که از دوجنبه مورد بررسی قرار می گیرد ؛ (1) جنبه مادی و حیوانی (2) جنبه روحی و معنوی. بنابراین اعمال و رفتار انسان نیز در دو حوزه قرار می گیرد که رفتار های حیوانی و رفتار های انسانی دو نامی هستند که می توان بر این حوزه ها نهاد. در واقع این رفتار ها پاسخ به نیاز های او در این حوزه هاست.انسان با ازدواج کردن ، هم به یک سری نیاز های حیوانی و مادی خود پاسخ می دهد و هم به یک سری نیاز های روانی و معنوی که انسان از این جهت در بین موجودات منحصر به فرد است.البته در بعضی افراد برآورده کردن نیاز های مادی مهمتر از برآورده کردن  نیاز معنوی است ، و در بعضی برعکس ، اما آن چه مسلم است ، این است که دوام این پیوند و کامیابی در آن بستگی به رفتارهای طرفین دارد . ...

...

بهانه جویی مرد، دلجویی از مرد

• ایراد و بهانه جویی مرد: به طور كل دیده شده است، بعضی از مردها چه در خانه و چه در منزل كارشان ایراد گرفتن است و همواره به كارهای مردم اشكال می گیرند، حال می خواهد كوچك و بی اهمیت باشد. این گونه افراد ممكن است خود دارای ایرادهایی باشند كه به آنها توجهی نمی كنند.

این افراد نه تنها مشكلی را برطرف نمی كنند، بلكه با گرفتن ایراد و بهانه زندگی را سخت می كنند، این افراد بیشتر اهل حرف هستند تا اهل عمل باشند.

حال اگر مردم در خانه از هر كاری ایراد بگیرد مثل رفتار خانم در خانه – تمیزی منزل – نحوه غذا پختن و ... این گونه رفتار باعث دلسردی خانم می شود و انگیزه زندگی خوب و شیرین را از او می گیرد. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت صورت وضع مالی مقاله بررسی و مقابله با تهدیدهای امنیتی ایران در حوزه سیاست خارجی مقاله در مورد رشد پایگاه های روحانیون مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) مقاله تغییرات جسمانی ، رشد عقلی و اجتماعی شدن (نوجوانی)