👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970

پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970

پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970

 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

پرسشنامه دست برتری ادینبورو[1]

این پرسشنامه که در سال 1970توسط اولدفیلد در دانشگاه ادینبورو اسکاتلند تهیه گردیده

[1] Edinburgh

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 10 

تعداد مولفه :   ( نوشتن، نقاشی کردن، پرتاب کردن توپ، قیچی کردن، بریدن با چاقو، روشن کردن کبریت و باز کردن درب جعبه )

روایی و پایایی :  دارد

نحوه نمره گذاری : دارد 

منبع :  دارد 

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات : 4

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) طرح توجیهی تولید کیسه یکبار مصرف حاوی گیاهان دارویی و گیاهان دارویی نیمه فرآوری شده پایان نامه عوامل قصد مشتریان از استفاده از بانکداری موبایلی بررسی درجه توسعه یافتگی شهرهای شهرستان خلخال با تأكید بر شاخص های توسعه شهری پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران