👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه Java CGI How To

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه Java CGI How To

پروژه Java CGI How To

پروژه Java CGI How To

بخشی از متن لاتین:

فهرست مضامین                   Table of Contents

 

Java CGI How To.................... Java CG HOWTO

نوشته دیوید اچ. سیلبر:…………………………………….. By david H. Silber

javacgi-document@orbits.com......... @ orbits.com javacgi – document

1- مقدمه....................... 1. Introduction

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (with Wxplanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه‌های Java CGI (با توضیح)

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (The Short Form)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (مختصر)  

4- اجرای یك برنامه Java CGI. 4. Executing a Java CGI Program

5- استفاده از كلاس های Java CGI... 5. Using the Java CGI Program

6- طرح های بعدی................ 6. Future Plans

7- تغییرات...................... 7. Changes

1- مقدمه....................... 1- Introduction

1-1-دانش قبلی.................. 1.1. Prior Knowledge

2-1- این مدرك.................. 1.2. This Document

3-1- بسته بندی................. 1.3. The Package

4-1- لیست میل.................. 1.4. The Mailing List

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (With Explanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)  

1-2- ملزومات سیستم..... 2.1. System Requirements.

2.2. Java CGI Add – On Software

2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI...

3-2- غیر بسته بندی منبع. 2.3. Unpacking the Source

2.4. Decide On Your Local Path Policies

4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی

2.5. Testing your installation

5-2- تست نصب...................

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (the short From)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)  

4. Executing a Java CGI Program

4- اجرای یك برنامه Java CGI......

4.1. Obstacles to Running Java

1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java  تحت مدلCGI  

Programs Under the CGI Model

You can’t run Java programs like ordinary executables

Java does not have general access to the environment

شما نمی توانید برنامه های جاوا را مثل برنامه های اجرایی عادی

اجرا كنید.Java دسترسی عمومی به محیط ندارد.

...

این مدارك How To چگونگی تنظیم سرور برای میسر ساختن برنامه های CGI نوشته شده به زبان جاوا و چگونگی استفاده ازJava در نوشتن برنامه هایJava را شرح می‌دهد. اگرچه هدف مستندات How To، اسفاده آن با سیستم عملLinux است، این مورد خاص به نسخه خاصی از unix مورد استفاده وابستگی ندارد.

1- مقدمه

دانش قبلی

2-1- این مدارك

3-1- بسته بندی

4-1- لیست میل

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)

1-2- ملزومات سیستم

2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI

3-2- غیر بسته بندی منبع

4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی

5-2- تست نصب

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)

4- اجرای یك برنامه Java CGI

1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java  تحت مدلCGI

2-4- حل مشكلات در اجرای برنامه های Java CGI

5- استفاده از كلاس های Java CGI

1-5- CGI

2-5- تست CHI

3-5- ایمیل

4-5- تست- ایمیل

5-5- HTML

6-5- HTML- Test

7-5- متن

6- طرح های بعدی

7- تغییرات

1-7- تغییرات 4/0 تا 5/0

2-7- تغییرات 3/0 تا 4/0

3-7- تغییرات 2/0 تا 3/0

4-7- تغییرات 1/0 تا 2/0

1- مقدمه

به دلیل روشنی كهJava طراحی می شود، برنامه نویس دسترسی آسان به متغیرهای محیط سیستم ندارد. به دلیل روشی كه جعبه توسعه (JDK) تنظیم می شود، استفاده از نشانه های چندگانه در استنتاج یك برنامه جدید ضروری است كه به خوبی با قالب های استاندارد HTML روش CGI عملیات ها مطابقت ندارد. راه هایی در این محدودیت ها وجود دارد، یكی از آنها را پیاده سازی كردم. بعداً جزئیات را مطالعه كنید.

از آنجا كه پاراگراف قبلی را در 1996 نوشتم، تكنولوژیJava تغییرات زیادی یافته است. احتمالاً روش بهتری برای اجرای سرور وجود دارد، اكنون برنامه های جانبی جاوا در دسترس می باشد، شاید به سروست ها نظری اندازید.

1-1- آگاهی قبلی

فرض می كنیم كه آگاهی عمومی و كلی از مفاهیم HTML, CGI و حداقل، معلومات اندكی از سرورHTTP خود دارید. همچنین باید چگونگی برنامه نویسی به زبانJava را بدانید با مقدار زیادی از اینها معقولانه به نظر نمی رسد.

2-1- این مدرك

آخرین نسخه این مدرك را می توان در سایت http://www.orbits.com/software/ Java-CGI.html خواند.

 

3-1- بسته بندی

می توان با FTP بی نام در سایت ftp://ftp.orbits.com/pub/soft ware/Java- Cgi-0.5.tgz به آخرین نسخه بسته شرح داده شده در اینجا دسترسی یافت. توزیع بسته بندی شامل منبع SGML این مدرك می شود.

بسته تحت شرایط گواهینامه عمومی كلی كتابخانه GNU توزیع می شود. این مدرك را می توان تحت شرایط نكته كپی رایت Linux HowTo منتشر كرد.

اگر از این نرم افزار استفاده می كنید، لطفاً به سایت

http://www.orbits.com/software/ Java-CGI.html رجوع كنید بنابراین، دیگران قادر بوده تا كلاس های Java CGI را بیابند.

برای حفظ و پشتیبانی این بسته زمان زیادی را صرف كردم، بنابراین احتمالاً این نسخه محصول نهایی آن خواهد بود. اگر فردی به حد كافی بر این نرم افزار علاقه مند باشد كه بخواهد حفظ و نگهداری آن را بر عهده بگیرد، لطفاً با ایمیل javaCgi-dacument@ orbits .com با من تماس بگیرد.

4-1- لیست میل

لیست برگی ساختم كه به مردم اجازه دهد در طول مشكلات متقابل خود در نصب و استفاده این نرم افزار به یكدیگر كمك كنند. پیامی حاوی واژه اشتراك به ایمل java Cgi request@orbits.com ارسال نمائید.

 

2- تنظیم سرور برای برنامه های Java CGI (با توضیح)

این قسمت شما را از طریق نصب بسته Java CGI من با توضیحات فراوان راهنمایی می‌كند. اگر صرفاً می خواهید برنامه ها را نصب كرده و در مورد چراها و به چه علت ها نگران نباشید، به تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (به طور خلاصه) بروید.

1-2- ملزومات سیستم

این نرم افزار باید در هر سرور وبunix مانندی كار كند كه جعبه توسعه جاوای نصب شده دارد. از این نرم افزار در یك سیستم Debian Linux اجرا كننده apacho به عنوان دائمون HTTP استفاده می كنم. اگر فهمیدید كه روی سرور شما كار نمی كند، لطفاً با لیست میل تماس بگیرید، برای جزئیات، لیست میل را ببینید.

متأسفانه، مفسر زمان اجرای جاوا چیزی از هاگ حافظه به نظر می رسد. اگر از برنامه‌های Java CGI زیاد استفاده می كنید، شما بخواهید مگابایت های كم دیگری از RAM را به سرور خود اضافه كنید.

2-2- نرم افزار اضافه شده Java CGI

نرم افزاری كه برای كمك به آن نوشتم  Java CGIنامیده می شود، می توانید آن را از سایت ftp://ftp.orbits.com/pub/soft ware/Java- Cgi-0.5.tgz به دست آورید. (شماره نسخه می تواند تغییر كند).

...

فهرست مضامین                     Table of Contents

 

Java CGI How To......................... Java CG HOWTO

نوشته دیوید اچ. سیلبر:…………………………………….. By david H. Silber

javacgi-document@orbits.com....... @ orbits.com javacgi – document

1- مقدمه............................. 1. Introduction

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (with Wxplanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه‌های Java CGI (با توضیح)

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (The Short Form)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (مختصر)   

4- اجرای یك برنامه Java CGI..... 4. Executing a Java CGI Program

5- استفاده از كلاس های Java CGI.. 5. Using the Java CGI Program

6- طرح های بعدی...................... 6. Future Plans

7- تغییرات............................ 7. Changes

1- مقدمه............................. 1- Introduction

1-1-   دانش قبلی....................... 1.1. Prior Knowledge

2-1- این مدرك........................ 1.2. This Document

3-1- بسته بندی....................... 1.3. The Package

4-1- لیست میل........................ 1.4. The Mailing List

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (With Explanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)   

1-2- ملزومات سیستم......... 2.1. System Requirements.

2.2. Java CGI Add – On Software

2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI........

3-2- غیر بسته بندی منبع..... 2.3. Unpacking the Source

2.4. Decide On Your Local Path Policies

4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی   

2.5. Testing your installation

5-2- تست نصب.........................

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (the short From)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)   

4. Executing a Java CGI Program

4- اجرای یك برنامه Java CGI............

4.1. Obstacles to Running Java

1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java  تحت مدلCGI  

Programs Under the CGI Model

You can’t run Java programs like ordinary executables

Java does not have general access to the environment

شما نمی توانید برنامه های جاوا را مثل برنامه های اجرایی عادی

اجرا كنید.Java دسترسی عمومی به محیط ندارد.

4.2. Overcoming Problems in Running Java CGI Programs

2-4- حل مشكلات در اجرای برنامه های Java CGI   

اسكریپت Java- cgi....................... The java cgi script.

 

Invoking java cgi from an HTML form

تقاضای Java-cgi از قالب HTML...........

5. Using the Java CGI Classes

5- استفاده از كلاس های Java CGI.........

1-5- CGI............................. 5.1 CGI

تركیب كلاس............................ Class Syntax

شرح كلاس.............................. Class Description

خلاصه عضو............................. Member Summary

همچنین ببینید.......................... See Also

CGI ()................................. CGI (  )

Get Names ()............................ GetNames (   )

Get Value ()............................. Getvalue (   )

2-5- تست CHI......................... 5.2. CGI Test

خلاصه اعضاء........................... Member Summary

همچنین ببینید.......................... See Also

main ()................................ Main ( )

3-5- ایمیل............................ 5.3. Email

تركیب كلاس............................ Class syntax

شرح كلاس.............................. Class Description

خلاصه اعضاء........................... Member Summary

همچنین ببینید.......................... See Also

Email ()................................ Email ()

Send ()................................ Send ()

Send to ()............................... Send to ()

Subject ()............................... Subject ()

4-5- تست- ایمیل....................... 5.4. Email – test

خلاصه اعضاء........................... Member Summary

همچنین ببینید.......................... See Also

main ()................................ Main (   )

5-5- HTML............................ 5.5. HTML

تركیب كلاس............................ Class Syntax

شرح كلاس.............................. Class Description

خلاصه اعضاء........................... Member Summary

همچنین ببینید.......................... See Also

HTML ()....................................................................................... HTML (  )

Author ()....................................................................................... Author ()

Definition List (   )...................................................................... Definition List (   )

Definition List term (  ).............................................................. Definition List term (  )

EndList (  )................................................................................... EndList (  )

ListItem(  )................................................................................... ListItem(  )

Send (   )....................................................................................... Send (   )

Title (   )........................................................................................ Title (   )

6-5- HTML- Test.................................................................... 5.6. HTML – Test

خلاصه اعضاء............................................................................ Member Summary

همچنین ببینید......................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

7-5- متن.................................................................................... 5.7. Text

تركیب كلاس.............................................................................. Class Syntax

شرح كلاس.................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء............................................................................ Member Summary

همچنین ببینید......................................................................... See Also

add ()............................................................................................. Add (  )

add line Break ()......................................................................... AddLine Break (  )

add Paragraph ().......................................................................... AddParagraph(  )

6- طرح های بعدی.............................................................. 6. Future Plans

7- تغییرات............................................................................... 7. Changes

1-7- تغییرات 4/0 تا 5/0......................... 7.1. Changes from 0.4 to 0.5

2-7- تغییرات 3/0 تا 4/0......................... 7.2. Changes from 0.3 to 0.4

3-7- تغییرات 2/0 تا 3/0......................... 7.3. Changes from 0.2 to 0.3

4-7- تغییرات 1/0 تا 2/0......................... 7.4. Changes from 0.1 to 0.2

 ..

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نقش معلم و ویژگی های ارتباطی او در مدیریت کلاس کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی بررسی نقش عزت نفس و خودباوری و موفقیت تحصیلی دانشجویان پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در دهستان کبود گنبد