👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی شیراز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی شیراز

بررسی طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

چکیده :

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز با طول بیش از km 25 برای تامین بخشی از آب شهر شیراز و انتقال آب از سد درود زن به شهر شیراز می باشد برای مطالعه اولیه این تونل 9 گمانه در حد فاصل کیلومتر 15 ، 25 آن پیش بینی شده که به شرح مفصل در مورد آنها پرداخته خواهد شد . کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه ای فارس و پیمانکار آن شرکت زمین فن آوران بوده که نظارت آن نیز بر عهده شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن می باشد.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست موضوعات

مقدمه....................................

كلیات.....................................

فصل اول:مطالعات کلی

1-1-مطالعات ژئوتكنیكی.....................

2-1-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی.......

3-1-مختصری از زمین شناسی مسیر................

فصل دوم: واحدهای سنگچینه ای منطقه

1-2- سازند پایده..........................

2-2- سازنده ساچون.........................

3-2- سازند جهرم...........................

4-2- سازند آسماری..........................

5-2- نهشته های كواترنر.....................

فصل سوم: ساختار زمین شناسی منطقه

1-3-گسله ملوس جان.........................

2-3- گسله سراسری بخش محوری كوه ملوس جان.....

3-3- گسله های جنوب كوه ملوس جان...........

فصل چهارم :حفاری

1-4-سیكل حفاری چاه اكتشافی.................

2-4-دستگاههای حفاری( drilling rigs).............

    3-4- کربارل سینگل..................

          4-4- كربارل دوبل ..........................

5-4-فنر مغزه گیر (core lifter) .................

6-4- Casing یا لوله جداری....................

7-4-سرمته..................................

8-4-رادها..................................

9-4-پكر...................................

10-4-سرمته جداری ( casing  bit) ...............

11-4-كفشك جداری (casing shoe).................

12-4-سیال حفاری ( drilling fluid) در حفاری الماسی

13-4-پمپ گل یاآب  (mud or water pump)..........

14-4-لوله مشبك ............................

15-4-نمونه گیر SPT...........................

16-4- مخروط CPT.............................

17-4-سطل پكر ..............................

18-4-چكش SPT...............................

19-4-حفاری گمانه ها و نمونه گیری............

 فصل پنجم : عملیات های جانبی درحفاری گمانه ها

    1-5-سیمان كاری (cementing) درحفاری مغزه گیری....

    2-5-عملیات fishing.............................

          3-5-پیزومتر كردن گمانه........................

    فصل ششم: آزمایش های بر جا

    1-6-آزمایش های ژتوتكنیكی.....................

    2-6-لوژن ....................................

    3-6-لوفوان................................

فصل هفتم:ضمایم

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

حفاری در كل به معنی نفوذ در سنگ است نفوذ درسنگ گاهی به منظور خردكردن آنها انجام می گیرد در كلیه معادن حفاری امری اجتناب ناپذیر است حفاری اكتشافی ممكن است به منظور كشف و پی برد ن به وجود كانی یا ماده معدنی و یا به منظور پی بردن به شرایط كیفی سنگها باشد .امروزه بیش از 95% حفاری هابه روش مكانیكی وباماشینهای ضربه ای ،چرخشی وماشینهای ضربه ای چرخشی انجام می گیرد چالها معمولاً عمق كمی دارند اما چاه ها اكتشافی دارای عمق بیشتری است به طوركلی تاریخچه حفاری مهم است اما پس از سالهای 1940-1920 برای اولین بار مته هایی از جنس كربورتنگستن در آلمان به كار رفت بین سالهای 1966-1940 مته های ساخته شده از جنس كربورتنگستن در حفاری بسیارمتداول و رایج شد . بین سالهای 1975-1970 ماشین های حفاری هیدرو لیكی به صنعت معرفی شد كه در این ماشین بر خلاف ماشین های حفاری ضربه ای از روغن تحت فشار به جای فشار هوا در حفاری استفاده میشود . هم اكنون نیز عملیات حفاری بوسیله لیزرهای گوناگون در كشورهای مختلف در دست بررسی است . حفار ی در حد وسیعی در عملیات شناسایی و اكتشاف منابع زیرزمینی به كار میرود این تكنیك در بررسی های هیدروژئولوژی و بررسی های زمین شناسی نیز كابرد دارد .چاه یا گمانه حفره ای استوانه ای شكل است كه در زمین ایجاد میگردد قطر گمانه ها از 16 تا 1500 میلیمتر تغییر می كند در بعضی موارد چاه های معدنی با قطره 1.5تا8. متر نیز ایجاد می شوند .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق منبت کاری‌ چوب‌ کارآموزی - شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدیریت برق شهرستان بیله سوار مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش تحقیق شمایل نگاری در قرون وسطی و عصر بیزانس پروژه بررسی رابطه بین اضطراب و یادگیری و اجرای مهارت های ورزشی