👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین

مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین

مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین

 

فهرست:

انقلاب صنعتی و ظهور ماشین

سپیده دم دوران نظام گرایی 

چالشهای دوران ماشین 

پیدایش اندیشه نظام گرایی 

گسترش گرایی در برابر كاهش گرایی

تاثیر گسترش گرایی بر اندیشه علت و معلولی

اندیشه نظام گرایی و كسب كار

ارتباطات در دوران نظام گرایی

ویژگی‌های فنی شمع " سوپر" ك . ال . جی چیست ؟

شمع سوپر یا ترموالاستیك(CU-Electrode )

شمع رزیستور  یا شمع ضد تداخل (نوعR )

شمع سه الكترود

شمع با الكترود پلاتین

معناى 2.4 لیتر در یك موتور چیست؟

كنترل رشد باكتری در سیالات حل شونده

...........................................................................

بخشهایی از متن:

 

انقلاب صنعتی و ظهور ماشین

انقلاب صنعتی - این پدیده سده نوزدهمی كه از انگلستان به راه افتاد و سراسر دنیا رافراگرفت - به درستی پیامد مستقیم جهان بینی دوران ماشین بود. درباره این رخداد بزرگ تاریخ بشر كتابهای بی شماری نگاشته اند. همه ویژگیهای انقلاب صنعتی ریشه در اندیشه و جهان بینی دوران ماشین دارد. انقلاب صنعتی درپی مكانیزه كردن كارها بود كه در آن دومفهوم كار و ماشین برجسته اند. برپایه آموزه دوران ماشین هر چیزی - ازجمله كار - رامی توان به كوچكترین جزءها یا اتم تجزیه كرد. هر اتم از دو خاصیت و حالت برخورداراست : جرم و نیرو )انرژی (، از این رو در دوران انقلاب صنعتی كار را هم كاربرد نیرو برماده به منظور ایجاد دگرگونی در آن تعریف می كردند.

اگر یك صندلی را در اتاق جابجا كنیم ، موقعیت آن را تغییر داده ایم . این انجام دادن كار است ، زیرا با بكارگیری نیرو حالت صندلی را دگرگون ساخته ایم . چنانچه برای ایجادگرما زغال را بسوزانیم ، این هم انجام كار است ، زیرا با بكارگیری نیرو بر زغال آن را تغییرداده ایم .

ماشین چیست ؟ هر چیزی كه كاربرد نیرو بر ماده را ممكن سازد، ماشین به حساب می آید. در دبستان به ما یاد داده اند كه سه گونه دستگاه )ماشین ( اصلی وجود دارد و همه دستگاههای دیگر از آنها تركیب می شوند: اهرم ، چرخ و محور و سطح شیب دار.

یك آچار پیچ گوشتی را درنظر آورید كه از یك نوك )سطح شیب دار(، دسته كه شامل چرخ و محور است ، و میله ای كه نقش اهرم را دارد، تشكیل می شود.

چالش بزرگ در انقلاب صنعتی یافتن راههای

افزودن ماشین به كار< - مكانیزه كردن كارها - بود. در اینجا نیز اندیشه تجزیه به میدان آمد و مردم كوشیدند تا كار را به كوچكترین عنصرهای آن بخش كنند. تحلیلگر بزرگ صنعتی فردریك تیلور - عنصر كاررا چنین شرح داده است : ساده ترین وظیفه ای )KSAT( كه در یك زمان تنها یك نفر بتواندبدان بپردازد. سفت كردن یك پیچ - نمونه ای مناسب است ولی از جا بلندكردن یك میز052 كیلویی چنین نیست .

بدینگونه كارها به عناصر كوچك و ابتدایی بخش شدند تا مكانیزه كردن آنها عملی شود. البته همه كارها مكانیزه نشده اند، زیرا در مواردی فناوری لازم را نداریم و در برخی دیگر هم انجام كار با نیروی انسانی ارزانتر تمام می شود. بنابراین بخشی از كارها را به ماشین و بخشی دیگر را به انسانها سپرده ایم . سپس بنابه قانون تجزیه وتحلیل عناصر كارماشینی و انسانی را در شبكه ای گردآورده ایم كه دستاورد آن را فراورده )محصول (می نامیم . شبكه های یادشده را كارخانه می گوییم .

...

شمع با الكترود پلاتین

الكترود مركزی  این گونه شمعها از آلیاژهای پلاتینی  مقاوم  به سایش كه  تحت عملیات  خاصی  تولید شده اند  می باشد.  آلیاژ پلاتین  هادی  حرارتی و الكتریکی  خوبی  می باشد. سرعت سایش  الكترود مركزی  در اثر خوردگی و سایش  و سوختن  در نتیجه جرقه زدن  شدیداَ  كاهش یافته است . در این روش  فاصله بین الكترودها و ولتاژ مورد نیاز برای  احتراق تقریباَ ثابت می ماند. مشخصات قدرتی  و دور ثانویه  موتور بهبود یافته . از آنجائیكه الكترودها می توانند نسبتاَ كوچك تر و نازك تر با شند، در نتیجه جرقه راحتتر می توا ند از مخلوط سوخت و هوا عبور كند. با توسعه دماغه عایق و جا زدن  الكترودهای پلاتینی ، دماغه عایق می تواند  به آسانی گرم شود . بطور مثال  دمای SELF CLEANING  برای حذف رسوبات  سوختنی به آسانی حاصل می شود . در فشارهای بالا موتور  پراكندگی حرارت افزایش می یابد. شمعهای  فوق روشن شدن موتور را آسان تر  می كنند و اغلب با قدرت انباشتگی پایین تر كه عرضه می كند ، مصرف سوخت  پایین تر و بهره وری بالاتر می باشد. شمعها با الكترود پلاتینی ، با پسوند P   در كد گذاری مشخص می شوند.

اگر در کارخانه ماشین سازی  روی موتور شما  شمع K.L.G قرار داده اند،  شما می توانید  از فروشنده های  ما در  مورد  شمع  سوال  بکنید  و اگر موتور شما  از شمع ساخت  کارخانه های  دیگری  استفاده  شده اشت ،  صحیح ترین  کار  انتخاب شمع  K.L.G   است  و اگر کاتولوگ ما، مدل  موتور  شما  را  ندارد  از شما خواهش می کنیم  به جدول  مقایسه ای   ما در این کاتولوگ  مراجعه  کنید که به شما فهرست  شمعهای K.L.G   را می دهد  و ما از کارخانه های  معروف  دنیا می باشیم.

معناى 2.4 لیتر در یك موتور چیست؟ 

اگر شما بخش "موتور خودرو چگونه كار مى كند؟" را مطالعه كرده باشید مى دانید كه موتور شما دارای پیستون است و پیستون نیز در داخل سیلندر بالا و پایین مى رود: 

زمانى كه پیستون از بالا به پایین در سیلندر  حركت مى كندمقدار معینی از هوا را مى مكد.مقدار هوایى كه مكیده مى شود به مقدار فضاى بالاى پیستون و نیز مقدار جابه جایى  پیستون از بالا به پایین بستگى دارد.

اگر قطر پیستون 4 اینچ(10.16 سانتی متر) باشد و میزان جابه جایى پیستون در سیلندر نیز 4 اینچ باشد در نتیجه این پیستون در موتور میتواند بمكد: 

حجم سیلندر=ارتفاع*3.14*{2^(شعاع)}

cm^3) ) 823.3 =10.16*3.14*{2^(5.08)}

اگر موتور شما 4 سیلندر باشد در نتیجه :4*823.3=3292.1 cm^3  ا 3.292 لیتر حجم دارد.

كارخانه جات خودرو سازى رقم فوق را گرد مى كنند و مى گویند كه موتور شما 3.3 لیتر حجم دارد كه بدین معنى است كه این موتور خاص 3.3 لیتر حجم دارد.

اگر میل لنگ متصل به این موتور را دو دور بچرخانید 4 پیستون مجموعا 3.3 لیتر هوا و سوخت را استنشاق مى كنند.

خوب, چرا باید این حجم را بدانیم؟ و چرا پشت خیلى از خودروها برچسبى شامل حجم موتور زده شده است؟حجم یك موتور مى تواند بیشترین قدرتى كه موتور تولید مى كند را برآورد كند.میدانیم  كه بنزین با هم مخلوط مى شود ودر موتور مشتعل مى شود.این اشتعال زمانى بخوبى رخ میدهد كه احتراق سالمى روى دهد و احتراق كامل و بدون نقص زمانى رخ مى دهد كه درصد كمى بنزین با هوا مخلوط شود.اگر مقدار زیادى بنزین با مقدار كمى هوا مخلوط شود احتراق ناقص روى میدهد. ویا روی نمیدهد(به علت كمبود اكسیژن).

نسبت مقدار هوا به بنزین 15 به 1 است  یعنی 15 واحد هوا با 1 واحد بنزین مخلوط مى شود.حجم موتور بیشترین مقدار سوختى كه موتور مصرف مى كند را اطلاع مى دهد واین نیز مى تواند كنترل كند بیشترین قدرتی را كه موتور تولید مى كند. البته ممكن است یك موتور  10 لیترى كه كارایى بدى دارد و نیز یك موتور 1 لیترى  كه كارایى خوبى دارد  هر دو داراى یك اسب بخار یكسان باشند.اگرچه كه موتور 10 لیترى 10 برابر موتور 1 لیترى حجم دارد.طبق یك قانون عمومى یك موتور 10 لیترى باید 10 برابر نیروى بیشتر نسبت به موتور 1 لیترى تولید كند.اگر سایر شرایط بدون تغییر بمانند.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اثر اقلیمی خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 - 166 ص مقاله سنجش اسلامپ بتن طرح توجیهی تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور تحقیق ترانس جریان CT